Dai-ichi Life Holdings

Leadership

As of June 21, 2019

  • Directors: 16 (Male 14, Female 2)
  • Executive Officers (including officers serving concurrently as directors): 20 (Male 19, Female 1)

Directors

Representative Director, Chairman of the Board

Koichiro Watanabe

Profile

Representative Director, President

Seiji Inagaki

Profile

Representative Director, Vice Chairman

Shigeo Tsuyuki

Profile

Representative Director, Vice President

Satoru Tsutsumi

Profile

Director, Senior Managing Executive Officer

Kazuma Ishii

Profile

Director, Managing Executive Officer

Masao Taketomi

Profile

Director

Hideo Teramoto

Profile

George Olcott

Profile

Koichi Maeda

Profile

Yuriko Inoue

Profile

Yasushi Shingai

Profile

Director (Audit and Supervisory Committee Member (Full-Time))

Morinobu Nagahama

Profile

Fusakazu Kondo

Profile

Director (Audit and Supervisory Committee Member)

Rieko Sato

Profile

Ungyong Shu

Profile

Koichi Masuda

Profile

Executive Officers

Vice President

Kenji Sakurai

Managing Executive Officer

Hideo Hatanaka

Yuji Tokuoka

Tetsuya Kikuta

Munehiro Uryu

Hiroshi Shoji

Tatsusaburo Yamamoto

Norimitsu Kawahara

Ichiro Okamoto

Executive Officer

Sumie Watanabe

Hiroyuki Kanou

Toshiaki Sumino

Yasumasa Iwai

Tomohiko Asano

Tsuyoshi Kawamoto

Hidehiko Sogano